Kontakt

Szkoła Podstawowa Nr 17
z Oddziałami Integracyjnymi
im. Stefana Szolc - Rogozińskiego
w Kaliszu

ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 3b, 62-800 Kalisz
tel./fax: 62 765 34 33
sekretariat@sp17.kalisz.pl

Dzisiaj:
Wczoraj:
Wszyscy:
149
699
5030399

Twoje IP: 3.226.72.194

 

zapr1

SP17 drzwi otwarte2

 

Siatkarskie Osrodki Szkolne

 Dyplom Sprzatamy dla Polski 7

 

 

 

DyplomWielkoduchy

 

 

 

 Dyplom Akcja Zonkile 20232024

 

 

  

DyplomBohaterOn

 

 

 

PodziekowanieMaraton20232024

 

 

 

DyplomZapachSwiat

 

 

 

ZaswiadczenieTydzienAmerykanski

 

 

 

Podziekowanie NarodoweCzytanie2023

 

 

 

 Certyfikat Sprzatamy dla Polski

 

 

 

 Certyfikat SprzatanieSwiata2324

 

 

  

Dyplom Bieg Urwisa

 

 

 

Dyplom Rajd Wiosenne Majaki

 

 

 

 Dyplom Akcja Zonkile 20222023

 

 

 

Dyplom Sprzatamy dla Polski 5 edycja

 

 

 

  DyplomOgolnopolskiTurniejBezpieczenstwa

 

 

 DyplomRajdPTTKKamienieHistorii

 DyplomZielonyKadr

 

 

PodziekowanieSchronisko1

 SzkolaDoHymnuDyplom20221

 

 


 dyplomszkolapamieta2022

 

 

 Narodowe Czytanie - podziękowanie

 

 


DyplomBBC2122

 

 

PodziękowanieKlucze

 

 


Europa i ja

 


 Dyplom
 DzienIntegracji

 

 

DyplomZabawazeSztuka

 

 

 

SzkolaPamieta7

 

 


dyplom

 

 

 DyplomAZonkile

 

 

Podziękowanie20523

 

 

 

CertyfikatDzienSportu1  

 

 

PieknaNaszaPolskaCała

 

 

 

 

  

 

Ochrona danych osobowych

Kalisz, dnia 8 października 2019 r.

Szanowni Państwo,

 

z dniem 25 maja 2018 roku weszły w życie przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) czyli tzw. „RODO”.

            Szkoła Podstawowa Nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stefana Szolc-Rogozińskiego w Kaliszu mająca swoją siedzibę w Kaliszu przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 3b, jest administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją zadań statutowych.

W trosce o bezpieczeństwo Państwa danych w Szkole Podstawowej Nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stefana Szolc-Rogozińskiego w Kaliszu został wyznaczony Inspektor ochrony danych - p. Maciej Michalski, którego zadaniem jest między innymi monitorowanie przestrzegania obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. Z Inspektorem możecie się Państwo skontaktować telefonicznie: +48 62/7653433 lub e-mailowo: iod@sp17.kalisz.pl.

            Państwa dane osobowe zwykłe będą przetwarzane w celu realizacji zadań statutowych, w oparciu w szczególności o jedną z dwóch, wynikających z RODO, podstaw prawnych tj. art. 6 ust. 1 lit. c RODO (wypełnienie wynikającego z przepisów prawa obowiązku) lub art. 6 ust. 1 lit. e RODO (wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania przez niego władzy publicznej). 
W przypadku szczególnej kategorii danych podstawą ich przetwarzania będzie art. 9 ust. 1 lit. g RODO (przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem publicznym na podstawie przepisów prawa). Jeżeli przetwarzanie danych będzie wymagało zgody, zwrócimy się do Państwa 
o jej wyrażenie.

            W związku z przekazaniem swoich danych osobowych macie Państwo prawo żądania dostępu do tych danych. W przypadku stwierdzenia, że Państwa dane są niepoprawne lub niekompletne, macie Państwo prawo żądania ich sprostowania lub uzupełnienia. Jeżeli będzie to wymagało wyjaśnień ze strony administratora, możecie Państwo żądać ograniczenia przetwarzania tych danych na okres pozwalający sprawdzić ich prawidłowość. Możecie również wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w związku z wykonywaniem przez Szkołę Podstawową Nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stefana Szolc-Rogozińskiego w Kaliszu zadania realizowanego w interesie publicznym. Państwa prawem jest również wniesienie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznacie, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

            Państwa dane w uzasadnionych przypadkach mogą być przekazywane zaufanym podmiotom, 
z usług, których będzie korzystała Szkoła Podstawowa Nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi 
im. Stefana Szolc-Rogozińskiego w Kaliszu w celu realizacji umowy, wypełniając wynikające z przepisów prawa obowiązki lub realizując zadania w interesie publicznym. Będą to tylko takie podmioty, które dają gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane będą przetwarzane.

            Państwa dane osobowe będą przechowywane, po załatwieniu sprawy i przekazaniu do składnicy akt, przez czas określony dla danej kategorii archiwalnej wskazanej w obowiązującej w Szkole Podstawowej Nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stefana Szolc-Rogozińskiego w Kaliszu „Instrukcji Kancelaryjnej”.

            Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem wynikającym z przepisów prawa. Konsekwencją ich niepodania jest niezałatwienie sprawy, o którą Państwo wnioskowaliście. W przypadku poproszenia o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych, podanie ich jest dobrowolne, a brak podania danych w takiej sytuacji skutkować będzie brakiem możliwości załatwienia sprawy. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą wykorzystywane do profilowania.

                                                                                                         

                                                                                                                 Kinga Pisula - Dyrektor Szkoły

                                                                                                         

Copyright © 2013 - Szkoła Podstawowa Nr 17 w Kaliszu

INFORMACJA DOTYCZĄCA POLITYKI PLIKÓW COOKIES :

Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszych serwisach, dostosowania ich do indywidualnych potrzeb każdego użytkownika, jak również dla celów reklamowych i statystycznych korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies. Dowiedz się więcej

Akceptuję ?