logo-bip godlo pl

Kontakt

Szkoła Podstawowa Nr 17
z Oddziałami Integracyjnymi
im. Stefana Szolc - Rogozińskiego
w Kaliszu

ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 3b, 62-800 Kalisz
tel./fax: 62 765 34 33
sekretariat@sp17.kalisz.pl

Dzisiaj:
Wczoraj:
Wszyscy:
878
836
1614066

Twoje IP: 34.204.179.0

Polska złota jesień

jesienny spacer1
W ramach tygodnia „Polska złota jesień" został zorganizowany ogólnoszkolny konkurs plastyczny pt. „Jesienny spacer". O konkursie zostali poinformowani wszyscy uczniowie klas I – III, udział wzięli chętni. Wychowawca każdej klasy wraz ze swoimi wychowankami wytypowali kilka najładniejszych prac i przekazali wychowawcom świetlicy.

Czytaj więcej...

Świetlica

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ

 1. Świetlica jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.30 do 16.30.
 2. Do świetlicy szkolnej przyjmowani są w pierwszej kolejności ci uczniowie, których rodzice  pracują zawodowo.
 3. Dzieci do świetlicy przyjmowane są na podstawie karty zapisu.
 4. Świetlica realizuje swoje zadania zgodnie z rocznym planem pracy oraz dziennym rozkładem zajęć.
 5. Odrabianie przez uczniów pisemnych prac domowych pod nadzorem nauczyciela odbywa się w godzinach 13:30–15:00 w wyznaczonej do tego sali lekcyjnej.
 6. Osoby niepełnoletnie (np. rodzeństwo) mogą odebrać dziecko ze świetlicy tylko na podstawie pisemnego upoważnienia rodziców.
 7. Osoby upoważnione przez rodziców do odbioru dzieci ze świetlicy przejmują odpowiedzialność za dziecko.
 8. Rodzice tworzą fundusz świetlicy przeznaczony na zakup: materiałów papierniczych, plastycznych, gier planszowych, puzzli, drobnego wyposażenia świetlicy oraz nagród dla dzieci.
 9. W przypadku celowego zniszczenia przez dziecko mienia świetlicy, rodzice ponoszą koszt naprawy.
 10. W przypadku przyniesienia przez dziecko do świetlicy osobistych zabawek oraz innych wartościowych przedmiotów,nie ponoszą odpowiedzialności za ich zaginięcie lub zniszczenie.
 11. Dzieci uczęszczające do świetlicy przed lekcjami lub po ich zakończeniu pozostawiają ubrania w szatni świetlicowej.
 12. Uczniowie korzystający ze stołówki szkolnej udają się na obiad pod opieką nauczyciela świetlicy.
 13. Dzieci wychodzące ze świetlicy do domu schodzą do szatni świetlicowej pod opieką wychowawcy świetlicy.
 14. Nauczyciele świetlicy osobiście przekazują dziecko odbierającym osobom.

 Zachowania pozytywne:

- aktywne włączanie się w działalność świetlicy szkolnej: udział w zabawach, grach, udział w programach artystycznych

- kulturalne i nienaganne zachowanie się

- pomoc koleżankom i kolegom, zwłaszcza młodszym i słabszym

- pomoc wychowawcom świetlicy

- dbałość o porządek i dekorację w sali świetlicowej

- wzbogacanie świetlicowego zbioru zabawek i gier

Zachowanie negatywne:

- nie przestrzeganie regulaminu świetlicy szkolnej

- brak reakcji na prośby i polecenia wychowawców

- niekulturalny sposób odzywania się: krzyk, niewłaściwe słownictwo

- nieżyczliwy stosunek do kolegów i koleżanek, niekoleżeńskość

- zachowania agresywne i aroganckie

- brak dbałości o porządek wokół siebie, bałaganiarstwo

- niszczenie wyposażenia świetlicy szkolnej

- kłamstwo, oszustwo

- wyjście z sali świetlicowej bez powiadomienia wychowawcy, ucieczka

- odmowa uczestnictwa w zajęciach świetlicowych

- łamanie zasad bezpieczeństwa


 

Copyright © 2013 - Szkoła Podstawowa Nr 17 w Kaliszu

INFORMACJA DOTYCZĄCA POLITYKI PLIKÓW COOKIES :

Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszych serwisach, dostosowania ich do indywidualnych potrzeb każdego użytkownika, jak również dla celów reklamowych i statystycznych korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies. Dowiedz się więcej

Akceptuję ?